Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Arjen Wire Oy:n ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTEREISTÄ

Arjen Wire Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain mukaisesti. Saatamme päivittää tietosuojan osalta toimintaamme toisinaan. Voit tältä sivulta lukea aina uusimman, voimassaolevan tietosuojaselosteemme.

Laatimispäivämäärä: 20.12.2021

REKISTERINPITÄJÄ:
Arjen Wire Oy
Y-tunnus: 3249314-5
Osoite: Kinkorinne 14, 40930 Kinkomaa
Puhelin: 050 3366021

VASTUUHENKILÖ:
Toimitusjohtaja
Sara Hoffren
sara.hoffren@arjenwire.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Arjen Wire Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä asiakkuuden ja sen hoitamisen johdosta.

Henkilötietoja kerätään lisäksi palvelun toimivuuden ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Tietoja ei luovuteta muille, kuin sellaisille tahoille, joille tietojen luovuttaminen on palvelun toimivuuden kannalta perusedellytys (kuten viranomaistahot).

Tallennamme välttämättömiä tietoja. Niiden tallentaminen on lainmukaista ja niiden käsittely tehdään tietoturvallisesti. Palvelussa tallennetut tiedot ovat asiakkaiden itsensä sinne tallentamia ja täten tilanteissa, joissa väärää tietoa on tallennettu, pitää Arjen Wire Oy itsellään oikeuden muuttaa käyttäjän tallentamaa tietoa, jotta palvelun käyttäjän toiminta on lakien mukaista.

Tallennamme vain sellaista tietoa, mitä kukin palvelu toimiakseen edellyttää. Voit saada tietosi katsottavaksi erillisestä pyynnöstä.

Kaikki tallennettu tieto pidetään tallessa niin pitkään kuin se on palvelun toiminnan kannalta oleellista tallentaa. Eli yksilöityviä tilastojatietoja saatetaan pitää tallessa henkilötietoja pidempään. Lakivaatimuksien mukaisesti joitakin tietoja pidetään tallessa pidempään.

Lisäksi keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteeseen liittyen myös siten, että mahdolliset uudet asiakkaat tallennetaan ei yksilöidysti markkinointitarkoituksessa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi
Osoite
Yhteystiedot
Sähköposti
Palvelukäynteihin liittyvät tiedot
Muut asiakkaan itse antamat henkilötiedot
Markkinointilupa tai kielto
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Evästeiden kautta kerättävät tiedot
Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

MIHIN TIETOJA KERÄTÄÄN?

Keräämme tietoja asiakassopimuksia ja hoidon toteuttamista varten. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakasta hoitaville hoitajille yrityksen sisällä.

MITEN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Säilytämme toistaiseksi henkilötietoja vain paperiversioina. Kaikki yrityksen paperit säilytämme lukollisessa asianmukaisessa kaapissa, sekä mahdolliset asiakkaan avaimet myös lukollisessa kaapissa.

TIETOLÄHTEET

Palvelunkäyttäjien itsensä palveluun tallentama tieto, kuten henkilötiedot, Google Analytics, sosiaalisen median seuranta ja jakamiseen liittyvät toiminnot.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite. Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.